POLITIKA KVALITETA I OKOLINE

Politika kojom se vodi društvo „Eko Teh“ d.o.o. je gradnja objekata visokog kvaliteta, stručno i kvalitetno izvođenje građevinskih radova, proizvodnja kvalitetne PVC stolarije i ALU bravarije, te vodeći se tom politikom, nastojimo da ispunimo zahtjeve i očekivanja investitora koji su nam dali povjerenje, a da pri tome vodimo računa da ne narušimo zdravlje ljudi i prirodu.

Primjenjući zakonske propise, pravila struke, nove tehnologije i standarde kvaliteta, želimo biti pouzdan partner u oblasti građevinarstva.

U tom pravcu ćemo:

• Kvalitetom gradnje i proizvodnje, te osiguranjem zadovoljstva investitora graditi naš ugled i poslovni uspjeh;
• Osiguravati i ojačati tržišnu poziciju prateći razvoj tehnologija, znanja i iskustva u okviru naše djelatnosti;
• Osigurati pouzdanu kontrolu svih proizvoda i proizvodnih procesa u odnosu na zahtjevani kvalitet i identificirane okolinske aspekte;
• Provoditi aktivnosti na stalnoj dogradnji unutarnje organizacije, stvarajući ambijent za stručno usavršavanje, međusobno povjerenje i timski rad;
• Razvijati i motivirati svijest zaposlenih u Društvu, sa naglaskom na vrijednost našeg Društva i na njihove odgovornosti i obaveze u održavanju i poboljšavanju istog.
• „Eko Teh“ d.o.o. konstantno teži maksimalnom zadovoljenju svih primjenjivih zakonskih zahtjeva, te kroz dosljedno poštivanje zahtjeva struke nastojimo preventivno djelovati ka sprječavanju svih negativnih uticaja na okolinu.
• Stalno preispitivati ciljeve kvaliteta, politku kvaliteta i okoline kako bi ih uskladili sa opsegom poslovanja „Eko Teh“ d.o.o.

JEDAN DIO REFERENCE

OSTANITE SA NAMA U KONTAKTU
KONTAKT